18 maart 2020

Update Coronavirus Covid-19

COVID – 19   info 

Het Corona-virus heeft ons in de greep. De overheid nam nu extra noodzakelijke maatregelen waardoor winkels niet mogen open zijn tot en met 5 april. Ook in onze Linx winkels, hadden we al de nodige maatregelen genomen en is ons personeel extra ingelicht. Wij volgen de situatie op de voet en zullen waar nodig ons beleid bijsturen. Maar het leven staat niet stil.

Wij zullen indien de actuele maatregelen zouden stoppen na 6 april klaar staan om zo goed als mogelijk de verloren tijd op te vangen. Afhankelijk van de datum dat u kleding nodig heeft raden we je aan om het vastleggen van een afspraak niet uit te stellen. Waarom ?

Vermoedelijk zullen we een toevloed krijgen van afspraken en zal de agenda zich snel vullen.

Mogelijk gaan onze fabrikanten langere levertijden moeten toepassen.

Aan onze klanten, bezoekers willen wij vragen om volgende uitzonderlijke maatregelen te willen respecteren om uzelf en onze medewerkers maximaal te blijven beschermen.

– Tot nader bericht zullen we enkel op afspraak werken. Maak dus tijdig je afspraak op de site en wij antwoorden je of je aanvraag past in de agenda.  https://linx-fashion.be/maak-jouw-pas-afspraak/

– Tot nader bericht zullen wij je vragen buiten jezelf, slechts 1 à maximaal 2 personen mee te vragen bij uw pasbeurt als het familieleden zijn. Zo niet maximaal 1 persoon.

– Laat oudere mensen thuis. Je kan later als alles weer genormaliseerd is, je kleding bij de aanpas nog vooraf aan hun tonen.

– Was je handen bij het binnenkomen. In onze paskamers staat er eveneens ontsmettingsalcohol.

– Ben jezelf ziek verplaats dan je afspraak naar een andere datum.

– Laat zieke mensen thuis.

– Om zo veel mogelijk klanten op korte termijn te kunnen helpen vragen we je :

            – ook op weekdagen afspraken te maken, want de zaterdagen gaan snel vol staan.

– wij zullen meer dan waarschijnlijk de normale duurtijd van een afspraak iets inkorten om  zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen. Wij vragen je aub hiervoor begrip te hebben.

– Maak daarom meer dan ooit vooraf een zo goed mogelijke preselectie van modellen die je bevallen, zodat er zo weinig mogelijk onnodige modellen moeten worden gepast. Kijk op onze site of bekijk de cataloog die je downloadde.

 

  • Indien wij in de volgende weken op bepaalde dagen/uren telefonisch beschikbaar zullen zijn zullen we dit op onze site vermelden.

 

Maar bovenal willen wij dat je in deze moeilijke tijden gespaard zal blijven en dat jij en iedereen die je lief hebt gezond zal blijven.

 

TUUR en ELENI THYS-KAPODISTRIAS. 

 LINX HASSELT- AARTSELAAR – LEUVEN – GENK

WWW.LINX-FASHION.BE

 

 

          

 

 

—————————————————

  COVID – 19   info

Le virus Corona a mis la main sur nous. Le gouvernement a maintenant pris des mesures supplémentaires nécessaires pour que les magasins ne soient pas autorisés à ouvrir avant le 5 avril. Dans nos magasins Linx également, nous avions déjà pris les mesures nécessaires et notre personnel a reçu des informations supplémentaires. Nous suivons la situation de près et adapterons notre politique si nécessaire. Mais la vie ne s’arrête pas.

Si les mesures actuelles cessent après le 6 avril, nous serons prêts à rattraper le temps perdu du mieux que nous pourrons. En fonction de la date à laquelle vous avez besoin de vêtements, nous vous conseillons de ne pas reporter la prise de rendez-vous. Pourquoi ?

Il est probable que nous aurons un afflux de rendez-vous et que l’agenda se remplira rapidement.

Il est possible que nos fabricants doivent appliquer des délais de livraison plus longs.

A nos clients, visiteurs, nous aimerions vous demander de respecter les mesures exceptionnelles suivantes afin de continuer à vous protéger et à protéger nos employés autant que possible. 

– Jusqu’à nouvel ordre, nous ne travaillons que sur rendez-vous. Prenez donc rendez-vous à temps sur le site et nous vous répondrons si votre demande s’inscrit dans l’agenda. https://linx-fashion.be/maak-jouw-pas-afspraak/

– Jusqu’à nouvel ordre, nous vous demanderons de ne demander qu’à 1 ou 2 personnes maximum en dehors de vous d’accompagner votre essayage s’il s’agit de membres de votre famille. Si ce n’est pas le cas, une personne au maximum.

– Laissez les personnes âgées à la maison. Vous pourrez leur montrer vos vêtements plus tard, lorsque tout sera normaliser

– Lavez-vous les mains quand vous entrez. Il y a également de l’alcool désinfectant dans nos cabines d’essayage.

– Si vous êtes malade, reportez votre rendez-vous à une autre date.

– Laissez les personnes malades à la maison.

– Afin de pouvoir aider le plus grand nombre possible de clients à court terme, nous vous demandons :

            – Prenez également des rendez-vous en semaine, car les samedis seront bientôt pleins.

– Nous allons très probablement raccourcir un peu la durée normale d’un rendez-vous afin de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes possible. Veuillez comprendre ceci.

– Par conséquent, plus que jamais, faites la meilleure présélection possible des modèles qui vous plaisent, de manière à ce que le nombre de modèles inutiles à essayer soit limiter. Jetez un coup d’œil à notre site ou consultez le catalogue que vous avez téléchargé.

 

– Si nous serons disponibles par téléphone à certaines dates/heures dans les semaines suivantes, nous le mentionnerons sur notre site.

 

Mais surtout, nous voulons que vous soyez épargnés en ces temps difficiles et que vous et tous ceux que vous aimez restiez en bonne santé.

 

TUUR en ELENI THYS-KAPODISTRIAS.

 

LINX HASSELT- AARTSELAAR – LEUVEN – GENK

WWW.LINX-FASHION.BE

 

Deel dit artikel