Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan en wat uw rechten zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden.
Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

1. Verantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van LINX Fashion NV en LRS Retail NV, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in naam van Linx Fashion..
Linx Fashion/LRS Retail Nv is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zulks telkens in het kader van het gebruik van de website en haar functionaliteiten.
Linx Fashion/LRS Retail NV verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Linx Fashion en de GDPR.

2. Hoe gebruikt Linx Fashion/LRS Retail NV uw persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Linx Fashion/LRS Retail NV uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het afhandelen van uw aanvragen of bestellingen/aankopen

Wanneer u een aankoop of aanvraag doet , vragen wij uw persoonlijke gegevens in te voeren. Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt, zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, gegevens over het huwelijk, eventuele bijzondere informatie betreffende de bestelling/aankoop, betalingsgegevens. Door het doen van een aanvraag of door een aankoop of bestelling wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw aankoop/bestelling en betaling te communiceren, om een bestelling voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw aankoop/bestelling toe te zenden en om u service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de aankoop/bestel gegevens en gegevens over aanvragen om analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.
Mocht u bij de aanvraag of aankoop/bestelling uw e-mailadres niet willen opgeven, dan kunnen wij u niet op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De overige persoonsgegevens blijven dan wel noodzakelijk.
Linx Fashion/LRS Retail NV verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u om uw aanvraag of aankoop/bestelling te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Linx Fashion/LRS Retail NV. De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of aankoop/bestelling verwerken, bewaren we conform wettelijke bewaartermijnen.

2.2 Het sturen van de nieuwsbrief

Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien u een aankoop/bestelling heeft gemaakt ontvangt u onze nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Zo houden wij u graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.
Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw aankoop/bestelling te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en Linx Fashion/LRS Retail NV uit te voeren, of omdat het in Linx Fashion/LRS Retail NV gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over de diensten van Linx Fashion/LRS Retail NV. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.3 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en servicemails

Vragen in verband met uw aankoop/bestelling, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen of telefonisch aan één van onze winkels doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien u nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan de betreffende winkel, wanneer u daarmee instemt, uw vraag en contactgegevens vastleggen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of bestellingen efficiënter te kunnen afhandelen.
Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Linx fashion/LRS Retail NV om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

2.4 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de Linx Fashion website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser. Ook houden wij uw gebruik van de nieuwsbrief bij, zoals welke pagina’s u bekijkt en welke onderdelen u leest, om de inhoud van de nieuwsbrief verder aan uw interesses aan te passen.
De informatie over uw klik- en zoekgedrag stelt ons in staat om segmenten samen te stellen en u in een van deze segmenten in te delen. Segmenten zijn groepen van websitebezoekers of klanten op geaggregeerd niveau die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals leeftijdsgroep, interesse , geslacht of regio. Deze gebruikt Linx Fashion/LRS Retail NV om de website aan te passen en om bijvoorbeeld de indeling voor u handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor u relevant zijn op onze website, op de websites van derden en voor campagnes op onze website.

2.5 Marketing

Uw gegevens over uw aankopen/bestellingen, uw zoekgedrag, uw instellingen op onze website, uw favorieten en onze communicatie met u, kunnen door Linx Fashion/LRS Retail NV worden gecombineerd. Al deze informatie stelt Linx Fashion/LRS Retail NV in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), (on)geadresseerde post en banners en advertenties op websites, en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor u te maken. Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. U heeft altijd de mogelijkheid om u voor de nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat u geen post van ons wilt ontvangen en ook kunt u ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden (in de paragraaf hieronder ‘Contact opnemen met Linx Fashion/LRS Retail NV’ leest u hoe u dat kunt doen).
Het gebruik van al deze gegevens is voor Linx Fashion/LRS Retail NV noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om websitebezoekers en klanten te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden en de hoeveelheid aankopen te vergroten.

2.6 Deelname aan prijsvragen of andere acties

We gebruiken persoonsgegevens ook wanneer u deelneemt aan prijsvragen of acties die wij organiseren. Hiervoor verwerken we uw naam en emailadres om uw inzending te kunnen beoordelen en om met u te communiceren wanneer u een prijs heeft gewonnen. Voor sommige prijsvragen gelden aanvullende regels over ons gebruik van uw persoonsgegevens.
Onze verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel is nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u.

2.7 Onderhoud en optimalisatie website

Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude

3. Social Media

U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube.. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Linx Fashion/LRS Retail NV raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. LInx fashion/LRS Retail NV gebruikt technieken zoals cookies en trackingpixels om uw bezoek te verbeteren. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw favorieten te onthouden, maar ook om uw gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om uw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. In ons Cookiebeleid leest u meer over het gebruik van cookies door Linx fashion/LRS Retail.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. U ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Linx Fashion/LRS Retail NV.

6. Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:
in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag of aankoop/bestelling te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers en servicepartners;
voor het inschakelen van derden zoals Google, voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van de Linx Fashion website en voor het personaliseren van de website en communicatie,
voor het inschakelen van derden voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Linx Fashion/LRS Retail NV.

7. Beveiliging

Linx Fashion/LRS Retail NV vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Linx Fashion/LRS Retail NV heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen..

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Linx Fashion/LRS Retail NV, in te zien en aan te laten passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn.
Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linx Fashion/LRS Retail NV bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten
Indien u onze nieuwsbrief of direct mail niet langer wenst te ontvangen, meldt u dan eenvoudig af. Eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies, die onder meer voor marketing doeleinden worden gebruikt, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, kunt u via uw browserinstellingen weer intrekken . Eenmaal geplaatste cookies kunt u weer verwijderen

9. Contact opnemen met Linx fashion/LRS Retail NV

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons . Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld

Linx Hasselt , Havermarkt 29 hasselt@linx-fashion.be T 011/27.43.27
Linx Leuven, Vismarkt 17 leuven@linx-fashion.be T 016/28.23.20
Linx Outlet Genk, Hasseltweg 308 outlet@linx-fashion.be T 089/39.08.05
LRS Retail Aartselaar, Antwerpsesteenweg 19 antwerpen@linx-fashion.be T 03/201.15.30