28 mei 2021

Afspraak maken?

Afspraak maken? Prendre un rendez-vous ? Make an appointment?

Wil u graag komen passen in één van onze winkels?
Ook voor Corona hebben wij onze klanten altijd geholpen op afspraak.
Daardoor kunnen we klanten op de beste wijze helpen en staat er een medewerker ingepland om hun op de juiste wijze te adviseren.
Daarom vragen wij om steeds een afspraak te willen maken voor u naar één van onze winkels komt.
Voor Bruiden en Bruidegom is dit verplicht.
Voor de Feestkleding Dames en Herenkleding is het ook aangeraden.
Komt u toch zonder afspraak dan gaan we u ook proberen te helpen, maar kan het zijn dat u even dient te wachten tot de vorige klant met een afspraak haar/zijn keuze heeft gemaakt.

Een afspraak aanvragen met datum en uur kan u doen door ons afspraak formulier in te vullen.

Wij bekijken uw aanvraag en sturen u dan een finale bevestiging of een tegenvoorstel als datum of uur niet meer mogelijk is, met alle nodige informatie.
Maak best ook al een selectie van modellen als voorbeeld die uw voorkeur hebben en voeg deze in uw pasmandje, en stuur ze mee met uw pasbeurt aanvraag.
Heeft u een maximaal budget dat u wenst, waar we mee moeten rekening houden met de voorgestelde modellen, voeg het dan in de tekst onderaan de aanvraag.
Vul daar ook al even uw confectiemaat in, dan kunnen we uw afspraak op de beste wijze voorbereiden.

Alvast bedankt en tot binnenkort.

Het Linx Fashion Team

————-

Prendre un rendez-vous ?

Vous souhaitez venir faire des essayages dans l’un de nos magasins ?
Même avant Corona, nous aiderons toujours nos clients sur rendez-vous.
Cela nous permet d’aider les clients de la meilleure façon possible et de programmer un employé pour leur donner les bons conseil.
C’est pourquoi nous vous demandons de toujours prendre rendez-vous avant de vous rendre dans l’un de nos magasins.
Pour les mariés, c’est obligatoire.
Il est également recommandé pour les vêtement de soirée des dames et des messieurs.
Si vous venez sans rendez-vous, nous essaierons de vous aider, mais vous devrez peut-être attendre que le client précédent, ayant un rendez-vous, ait fait son choix.

Vous pouvez demander un rendez-vous avec date et heure en remplissant notre formulaire de rendez-vous.

Nous examinerons votre demande et vous enverrons une confirmation définitive ou une contre-proposition si la date ou l’heure n’est plus possible, avec toutes les informations nécessaires.
Veuillez faire une sélection de vos modèles préférés, les ajouter à votre panier et les envoyer avec votre demande d’essayage.
Si vous avez un budget maximum que vous souhaitez que nous prenions en compte pour les modèles proposés, veuillez l’ajouter dans le texte au bas de la demande.
Veuillez également indiquer votre taille de vêtements, afin que nous puissions préparer votre rendez-vous de la meilleure façon possible.

Merci et à bientôt.

L’équipe de Linx Fashion

————-

Make an appointment?

Would you like to come and fit in one of our shops?
Even before Corona, we always help our customers by appointment.
This enables us to help customers in the best possible way and to have a member of staff available to advise them correctly.
Therefore, we ask that you always make an appointment before coming to one of our shops.
For Brides and Grooms this is mandatory.
It is also recommended for Ladies and Gentlemen’s Party Dresses.
If you come without an appointment, we will try to help you, but you may have to wait until the previous customer with an appointment has made her/his choice.

You can request an appointment with date and time by filling in our appointment form.

We will review your request and send you a final confirmation or a counter proposal if date or time is no longer possible, with all the necessary information.
Please make a selection of your preferred models, add them to your shopping basket and send them along with your fitting request.
If you have a maximum budget that you would like us to take into account for the proposed models, please add it in the text at the bottom of the request.
Please also fill in your size, so we can prepare your appointment in the best way.

Thank you and see you soon.

Deel dit artikel